Revidere eksisterende sjekklistemaler samt legge til fler og nye maler.