Gjør det mulig og jobbe med dokumenter på en enklere måte. Dokumenter må kunne redigeres, tildeles og distribueres enklere. Maler må bli revidert av GO digital og nye maler må bli gjort tilgjengelig oftere.