Hvordan går det med å skille ferie fra fravær i rapportsenteret? Slik at vi kan få oversikt over kun ferie/ kun sykefravær