Roadmap
Changelog
Timeliste rapport har blitt bedre
new
Rapporter
Timeliste rapporten har nå fått et lite løft hvor timetyper sorteres og oppstilles enda bedre en før slik at man enklere kan se hva som er arbeidet. Vi har også sørget for at timetyper sorteres basert på om timer er ordinære, tillegg, stk osv.
Så neste gang man lager en timerapport via rapportsenter vil rapporten se noe annerledes ut en tidligere.
Endring av funksjon på nedtrekkslister
new
Prosjekter
Rapporter
Flere steder i GO digital er det behov for å trykke på en nedtrekksliste for å velge ansatte og/eller kontakter, og vi har sett at dette fungerer litt forskjellige fra sted tiol sted.
Vi har nå hatt en full gjennomgang av alle nedtrekkslister som gjelder ansatte og sørget for at det er sortering i alle lister samt enkelt og se hvilken kategori en bruker tilhører.
I tillegg har vi skilt ut kontakter til egne nedtrekkslister der det gir mening som rapportsenter og lagt kontakter nederst i listen der vi ikke har trekt kontakt ut til egen liste.
Vi har i tillegg gjort en endring på hvordan nedtrekkslister fungerer for prosjekter, hovedsaklig 2 steder. I timeliste under filter, og i rapportsenter når man skal velge prosjekter.
Disse fungerer nå slik at nedtrekksliste viser alle aktive prosjekter akkurat som før, men du kan også søke etter fullførte prosjekter og dem vil bli synlig med mulighet for å velge prosjekt. På den måte kan du nå enklere jobbe med aktive prosjekter, men samtidig bruke fullførte prosjekter ved behov.
Oppdateringer 30.04.2021
new
Personalstyring
Prosjekter
Oppgaver
Ressursplanlegging
Kjørebok
APP
Integrasjoner
Fravær
Fravær skjema bruke nå til mer enn bare å rapportere sykefravær, nå rapporterer også brukere når dem ønsker og ha ferie. Når et fravær av typen ferie registreres blir det også nå lagret egne timerader til timelisten mot timetype 1290 Ferie helt automatisk og timer kan dermed overføres til regnskap har man integrasjon.
For at ferie skal lagres til timeliste må 1290 Ferie ligge som en timetype i GO digital men også i Tripletex bruker man dette til regnskap. Ønsker man bistand til dette ta kontakt med support.
På alle fravær som nå registreres er det også mulig for både bruker og ledere og legge med en kommentar for beskrive årsaken til hvorfor. Men husk at det er ikke anbefalt å skrive sensitiv informasjon her!
Til nå har en fraværsperiode gått fra år til år mtp hvilke rettigheter hver enkelt bruker har hatt, men nå har vi endret dette slik at det gjelder 12 mnd fra ansettelsesdato slik at alle rettigheter ivaretas.
Timeliste på mobil
Når man registrerer timer via GO digital APPen så blir man stående på den dagen man sist registrerte timer så sant APP`en ikke er lukker eller avsluttet fullstendig. For noen så har dette medført til at man registrerer timer på feil dag da man ikke alltid ser at man ikke står på dagens dato.
Men vi har nå lagt til på inneværende uke den samme knappen som vises er man i en annen uke, I DAG som kan trykke på for å sette dagens dato. Dette gjør at man enklere ser om man ikke er på dagens dato for da er knappen skjult og man kan veldig enkelt sette dagens dato ved å trykke på knappen.
Prosjektmaler
Prosjektmal for prosjekt har gjort det enklere for mange når man skal opprette nye skjemaer da man slipper og legge til en rekke detaljer manuelt hver eneste gang. Men her hardet vært noen små utfordringer som nå er fikset.
En prosjektmal kan nå ha lengre navn og alle prosjektmaler kan nå også slettes hvis man har gjort en feil og ønsker og lage en ny. 
Kjørebok
Ofte er det behov for å koble kjøreturer til et prosjekt, og har man mange turer kan dette fort bli tidkrevende da å koble en tur til prosjekt måtte gjøres enkeltvis per tur.
Nå kan man markere flere turer og sette alle markerte turer til et prosjekt i en og samme operasjon. Dette er tidsbesparende og enkelt. 
NB. Gjelder webløsning og ikke på mobil.
Kjøreboken kan integreres med Autopass for automatisk innhenting av bompenger hvor dette blir koblet til turer fortløpende. Grunnet forsinkelser fra Autopass har alle kjørebok kunder også dem uten Autopass integrasjon ikke hatt muligheten til og utføre handlinger på en tur før det er gått 48 timer.
Nå er det slik at denne forsinkelsen kun gjelder dem som faktisk har Autopass slik at dere uten ikke lenger behøver og vente i 48 timer.
HMS-Perm forbedret
For mange har det å lage HMS-perm blitt viktigere en noen gang da dokumentasjonskravet bare blir større og større. For å sikre at HMS ivaretas kan man lage en HMS-perm og innhente digital godkjennelse av alle de som skal arbeide på prosjektet. Før har dette vært obligatorisk på alle prosjekt hvis modulen er aktivert og det var tidkrevende og tungvindt.
Nå når HMS-perm er aktivert er det valgfritt om HMS-perm skal lages slik at det ikke påvirker de generelle reglene som gjør det mer smidig og enkelt å ta i bruk. I tillegg har vi gjort noen justeringer slik at Prosjektleder har mer kontroll og kan overstyre hvis en HMS-perm er laget.
Ellers fungerer reglene som før at hvis en HMS-perm er laget så får alle involverte parter en melding og kopi av HMS-permens innhold hvor alle må akseptere denne før en bruker får tilgang til å registrere timer, lage skjemaer osv.
Prosjekter
Tidligere var det slik at en Admin eller en Leder kunne opprette prosjekter via GO digital APP`en på mobil, men etter integrasjon med Tripletex ble laget så ble denne funksjonen fjernet. 
Men nå har vi lagt denne funksjon tilbake slik at alle kan nå lage prosjekt vi GO digital APP`en igjen uavhengig om man har integrasjon eller ikke.
Oppgave og planlegger
På prosjekter kan man legge til en Underleder, og de brukerne som nå blir satt til underleder kan også nå lage og redigere oppgaver på prosjekt på link linje som prosjektleder. En underleder får også muligheten til og se alle oppgavene på prosjektet i planleggeren på prosjekt.
På web under modulen Ressurs- og oppgavestyring er det en egen fane som heter Planlegger som viser oppgaver i en tidskalender så frem en oppgave har dato. Disse oppgavene har vært synlig basert på roller og rettigheter men dette har ikke vært optimalt fordi man får ikke en fullstendig oversikt.
Nå har vi gjort det slik at hvis man ønsker kan man aktivere slik at Planlegger viser alle oppgaver som har en dato for alle dem som har tilgang til Planleggeren uavhengig om dem har noen relasjon til oppgave. På den måten kan man nå få en bedre oversikt over alle aktiviteter og brukere kan bli mer involvert i alt som skal skje.
Kontaktpersoner
For en stund tilbake åpnet vi for at dere med Integrasjon mot Tripletex kan importere kontaktpersoner og invitere dem til GO digital på lik linje som en bruker/ansatt. Og tilbakemeldingene på dette har vært veldig positivt da en bedrift nå kan invitere innleide, rådgivere osv til å registrere timer, ta bilder og fylle ut skjemaer.
Men vi har nå også åpnet opp for at kontaktpersoner også kan lage oppgaver, bli invitert til oppgaver og jobbe på oppgaver så lenge dem ligger som en prosjektdeltager. På den måten kan innleide jobbe mer som egne ansatte.
Timeliste
Timelisten henter frem kun 50 timerader av gangen og skal man ha frem flere så må man skrolle nedover med musepekeren eller dra i skrollbaren på høyre side. Dette har vært og skapt noen utfordringer slik at vi har nå laget en funksjon som lar deg hente frem alle timerader for angitt periode med et klikk. Nederst i timelisten i kolonnen for brukere er det en link som heter VIS ALLE TIMER, trykker man på denne så hentes alle timerader frem.
Vi hr også åpnet for at prosjektleder nå kan registrere timer på prosjekter som har status NY, da dette ofte er nødvendig i forbindelse med planlegging, rigging osv.
BUGS & FIXES
Sync av ansatte detaljer.
Kontakter som synkes påvirket ansatte.
Liten feil på kjørebok rapporter ift filter.
Vernerunde skjema, feil med avvik.
Kjøreseddel og kontaktpersoner.
Opprett kunde fra nytt prosjekt skjema satt feil type.
Forbedring når kontakter synkroniseres.
Sjekklistemal feilet når tittel ble for lang.
Eksport av timer via timelisten er forbedret.
Tripletex synk på prosjekt er forbedret.
Se detaljer og historisk logg
new
På alle filer kan man nå se detaljert informasjon som:
  • Eier av filen
  • Type fil
  • Når fil er lastet opp
  • Størrelse på fil
  • Filen ID nummer
I tillegg har vi lagt til historsik logg som gir deg full oversikt over alle aktiviteter knyttet til en fil. På den måten vil man enkelt kunne finne tilbake til tidligere informasjon og se hvem som har gjort endringer.
GO digital APP - Lag mapper og last opp filer/bilder
new
En større oppdatering i GO digital APPen gjør det nå mulig for alle å laste opp egne filer og bilder med kamera eller fra filarkiv. Bilder og filer kan også lastes ned i APPen.
Har brukeren behov, kan bruker også opprette egne mapper.
Når ne bruker er inne på prosjektfiler i GO digital appen vil det være 2 nye ikoner øvert til høyre som indikerer opprett ny mappe og last opp filer.
Flytte mapper og filer
new
Det er nå mulig og flytte mapper og filer til andre lokasjoner ved å markere de mapper/filer man ønsker flyttet og trykke på flytt ikonet i filutforsker menyen.
Merk at en mappe kan ikke flyttes inn i seg selv.
Last opp bilder og forhåndsvis
new
Filutforsker
Det er nå mulig og laste opp bilder av typen JPG, GIF, PNG og BMP. Bilder kan forhåndsvises på lik linje some alle andre filer ved å trykke på filen.
Alle bilder kan også flyttes, linkes og lases ned på link linje som dokumenter.
File Management – PREVIEW IMAGE
Søk etter filer og mapper
new
Filutforsker
Det er nå mulig og søke etter filer og mapper ved å trykke på søk ikonet i filutforsker menyen. Når søk er aktivert vil du kunne søke blandt alle mapper og filer, og blir noe markert vil disse være synlig hvis man søker etter noe annet.
Group 262
Ved å markere en mappe eller fil i søke resultatet vil du kunne gjøre de samme handlingene som ellers.
Det vil si å:
  • Laste ned
  • Flytte
  • Linke
  • Slette
Filbehandler
new
Filutforsker
Endelig er vi her, filbehandleren er klar for BETA. Vi vet at mange har ventet på denne og vi håper dere engasjerer dere å tester dette samt kommer med innspill til funksjoner som kan gjøre filbehandleren enda bedre.